pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Studentki PWSZ im. Witelona w Legnicy najlepsze!

Studentki PWSZ im. Witelona w Legnicy najlepsze!W finale IV. Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej, która odbyła się 15 maja br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, studentki Pielęgniarstwa z naszej Uczelni - Dominika Orzechowska zdobyła I miejsce a Marta Baszak zajęła II miejsce. Przedstawicielka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Marietta Kownacka uplasowała się na trzeciej pozycji.

Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uzyskały największe sumy punktów z pośród wszystkich uczestników Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

III etap polegał na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej na temat „Rola pielęgniarki w promocji zdrowia psychicznego i profilaktyce zaburzeń psychicznych”.

Komitet oceniał prezentację w formie punktowej. Ocena prac uwzględniała: zgodność prezentacji z tematem, wybór treści w odniesieniu do ogólnego tematu, aktualność zagadnień, atrakcyjność przekazu oraz obowiązujący czas trwania prezentacji.Studentki PWSZ im. Witelona w Legnicy najlepsze!

Dyplomy i nagrody wręczyły władze Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Dziekan dr n. med. Jarosław Goldman oraz Prodziekan mgr Danuta Wałęga-Szych.

Nagrody za I miejsce ufundowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, za II miejsce Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu natomiast za trzecie miejsce Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Nagrody ufundowały również: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Finał IV. Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej otworzyła dr Helena Babiuch - Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, która życzyła wszystkim uczestnikom Olimpiady powodzenia.

Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu reprezentowali Justyna Kilian, Patrycja Semla oraz Joanna Sójka. Studentom towarzyszyła dr n. med. Lucyna Sochocka – Prorektor ds. Studenckich Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz mgr Mariola Wojtal – Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Studentki PWSZ im. Witelona w Legnicy najlepsze!Reprezentantami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie były Marta Aleksandrowicz oraz Marietta Kownacka, które przyjechały do Legnicy wraz z opiekunami dr n. hum. Alicją Różyk-Myrtą, mgr Barbarą Białkowską oraz mgr Lucyną Frihauf.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile reprezentowały Milena Piasecka i Małgorzata Siodlarczyk. Studentkom towarzyszyli mgr Zdzisława Filipska - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile oraz mgr Ewa Roggenbuck.

Natomiast nasza Uczelnię, która pełniła rolę gospodarza reprezentowały Marta Baszak, Anna Czekańska i Dominika Orzechowska.

Finałowi Olimpiady przysłuchiwali się także zaproszeni goście dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak – profesor w dziedzinie psychiatrii, mgr Beata Łabowicz - Naczelna Pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Grażyna Cybulska - Przełożona Pielęgniarek w Centrum Medycznym w Legnicy Sp. z o.o., mgr Maria Wojnicka - Przełożona Pielęgniarek w Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Szpital im. A. Wolańczyka, mgr Honorata Mamajew - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy, Anna Sorota - Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu a także uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, nauczyciele akademiccy PWSZ im. Witelona w Legnicy z kierunku Pielęgniarstwo oraz studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

IV. Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej była podzielona na trzy etapy. I etap rozpoczął się 18 marca br. równocześnie na wszystkich Uczelniach, biorących udział w Olimpiadzie, tj. w siedzibie naszej Uczelni oraz w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile.

W olimpiadzie brali udział studenci 3-go roku studiów kierunku Pielęgniarstwo. I etap przebiegał w formie pisemnej. Zakres tematyczny testu odpowiadał podstawie programowej przedmiotów objętych zakresem Olimpiady tzn.: podstaw pielęgniarstwa, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa pediatrycznego, ratownictwa medycznego.

II etap w formie ustnej i pisemnej odbył się 15 kwietnia i  polegał na  ustnym omówieniu etapów procesu pielęgnowania, przygotowanych pisemnie na podstawie opisu przypadku.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ FILM

<< POWRÓT
Imieniny: Arnolda, Emiliany, Lucyny


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u