pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Porozumienie o partnerstwie PWSZ im. Witelona w Legnicy a Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju

10 lipca bieżącego roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy zostało podpisane porozumienie partnerskie z Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju.  

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli Dyrektor Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju – mgr Jan Wolski, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Resocjalizacyjnych „Sapere Aude!” – mgr Jacek Tyc oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski. Porozumienie o partnerstwie PWSZ im. Witelona w Legnicy a Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju

Prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski podczas spotkania wyraził przekonanie, że studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy odniosą wiele korzyści dydaktycznych i praktycznych ze współpracy z zakładem.
Podpisane porozumienie dotyczy współpracy obu instytucji w zakresie wspólnych inicjatyw resocjalizacyjnych na rzecz wychowania nieletnich oraz na rzecz rozwoju kształcenia studentów kierunków pedagogicznych i socjalnych. Jest to sformalizowanie trwającej już od ponad 5 lat współpracy obu instytucji oraz wprowadzenie jej na nowy, merytorycznie wyższy poziom.

Animatorami zawartego porozumienia byli: dr Paweł Kobes - nauczyciel akademicki naszej Uczelni oraz mgr Jacek Tyc – Prezes Stowarzyszenia „Sapere Aude!” a zarazem  wychowawca w ZP Jerzmanice-Zdrój.

Porozumienie o partnerstwie PWSZ im. Witelona w Legnicy a Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach-ZdrojuZawarte porozumienie obejmuje przede wszystkim współpracę w zakresie organizacji praktyk, wizyt studyjnych i staży zawodowych dla absolwentów i studentów naszej Uczelni w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju. Głównym obszarem badawczym podczas takich wizyt będzie lustracja izolacyjnej placówki resocjalizacyjnej dla nieletnich w celu zapoznania się z praktyką procesu resocjalizacji oraz zasadami prawnymi i organizacyjnymi funkcjonowania tej specjalistycznej instytucji. Porozumienie służyć będzie integracji aktywności środowiska akademickiego z podmiotami działającymi na rzecz readaptacji społecznej grup wykluczonych społecznie, bądź zagrożonych wykluczeniem. Działalność taka wpisuje się ogólnokrajową strategię współpracy uczelni wyższych z instytucjami realizującymi zadania państwa w określonych sektorach życia publicznego.
Porozumienie o partnerstwie PWSZ im. Witelona w Legnicy a Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju
Porozumienie ma na celu - z jednej strony - wykorzystanie potencjału Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w kreowaniu nowych, skutecznych form działań zmierzających do zapewnienia powrotu nieletnich do normalnego życia w społeczeństwie, natomiast z drugiej strony – wykorzystanie potencjału Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju do krzewienia wiedzy, praktycznych umiejętności i wrażliwości społecznej w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych wśród studentów legnickiej Uczelni, których znaczna część realizuje się w pracy ze społecznie wykluczonymi. Ponadto porozumienie ma za zadanie ułatwić realizację procesów badawczych w różnych obszarach społecznych na poziomie lokalnym.

Wartością dodaną realizacji założonych celów będzie gromadzenie tzw. dobrych praktyk w zakresie rozwoju nowatorskich form przenoszenia myśli pedagogicznej na grunt praktyki wychowawczej oraz gromadzenia konstruktywnych informacji zwrotnych (ewaluacja).

Pierwszą wspólna inicjatywą obu instytucji będzie zorganizowanie we wrześniu bieżącego roku wizyty studyjnej władz uczelni w zakładzie poprawczym, mającej na celu rozpoznanie potrzeb partnerów i praktycznych planów współpracy.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT

Imieniny: Łukasza, Kai, NastazjiWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u