pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz szósty Uczelnią Liderów !

PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz szósty Uczelnią Liderów !Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 5 lipca w Pałacu Królewskim Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie podczas uroczystości podsumowującej VI edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów 2016”.

W opinii Komisji Certyfikacyjnej, nasza Uczelnia kształci studentów zgodnie z wymogami rynku pracy, jest otwarta na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyróżnia się innowacyjnością i nowoczesną ofertą dydaktyczną oraz wysoką jakością kształcenia.PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz szósty Uczelnią Liderów !

W dalszej części uzasadnienia czytamy, że:

„Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w sposób wzorcowy spełnia kryteria certyfikacyjne określone w regulaminie Programu. Jest uczelnią zarządzaną profesjonalnie, w oparciu o spójny, zorientowany na przyszłość model menedżerski, zbudowany zgodnie z paradygmatami TQM. W sposób ciągły, systematyczny i ukierunkowany na osiągnięcie trwałego rezultatu Szkoła wdraża nowoczesne rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne i naukowo-badawcze, nierzadko o innowacyjnym charakterze, co potwierdza wysoki wynik punktowy we wszystkich kategoriach poddanych ocenie w Programie.

PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz szósty Uczelnią Liderów !Ponadto, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano Certyfikat Złoty „Uczelnia Liderów”. Takie wyróżnienie otrzymują tylko uczelnie, które po raz szósty uzyskały certyfikat zwykły. Wyróżnienie potwierdza, że rozwiązania w zakresie edukacji praktycznej studentów, innowacyjności kształcenia i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym mają charakter trały i systemowy, co potwierdza sześciokrotnie pozytywny wynik certyfikacji w Programie.

W opinii recenzentów  „Uczelnia należy do grona najlepszych polskich szkół wyższych co potwierdzają między innymi wyniki rankingów i akredytacji w obszarze jakości kształcenia. PWSZ im. Witelona w Legnicy aktywnie współpracuje z otoczeniem społecznym, podejmuje skuteczne wysiłki na rzecz umiędzynarodowienia kształcenia i badań naukowych, wspiera absolwentów w aktywnym starcie na rynku pracy. Uczelnia, corocznie zaskakuje nowymi, innowacyjnymi projektami i rozwiązaniami w obszarze edukacji praktycznej i współpracy z otoczeniem”.
PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz szósty Uczelnią Liderów !
Podkreślenia wymaga również fakt, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uzyskała certyfikaty jako jedna z najwyżej ocenionych uczelni spośród wszystkich instytucji akademickich ocenianych w tegorocznej edycji Konkursu.

W gali uczestniczyły władze naszej Uczelni: Rektor – prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Prorektor ds. Nauki i Wspólpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz oraz Zastępca Kanclerza – mgr Jerzy Stefaniak.

2016-07-06

(pk)

GALERIA ZDJĘĆ

<< POWRÓT


Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u