pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2015” !

PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2015” !Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano certyfikat „Uczelnia Liderów 2015”.

Nagrodę przyznano, 2 lipca w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego podczas uroczystości podsumowującej V edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem honorowym prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

W trakcie gali Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz odebrał certyfikat „Uczelnia Liderów 2015”, który został przyznany naszej Uczelni już po raz piąty.

W opinii Komisji Certyfikacyjnej, nasza Uczelnia jest zarządzana w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem kompleksowego, spójnego i efektywnego instrumentarium menedżerskiego, a model rynkowego funkcjonowania jednostki przygotowany został zgodnie z paradygmatami nowoczesnego zarządzania publicznego.
PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2015” !
W dalszej części uzasadnienia czytamy, że:

- PWSZ im. Witelona w Legnicy poprawnie zdefiniowała swoje wyzwania strategiczne, czyniąc to w oparciu o rzetelną analizę otoczenia, w sposób pozwalający stale umacniać pozycję konkurencyjną oraz budować markę rozpoznawalną, nowoczesną, akcentującą atrybuty projakościowe. Od momentu powstania, Uczelnia konsekwentnie buduje swoją tożsamość, kulturę organizacyjną i wizerunek na bazie dwóch filarów: wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz szerokiego portfolio dostępnych kierunków i specjalności studiów kreowanego z uwzględnieniem zjawisk i tendencji na rynku pracy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest uczelnią kreatywną, otwartą na nowe wyzwania, dbającą o permanentny rozwój kadry naukowo-badawczej oraz budowanie prostudenckiej atmosfery studiowania.

Podczas Gali, członkowie Komisji Certyfikacyjnej „Uczelnia Liderów” wielokrotnie podkreślano również, że:

- Uczelnia zapewnia studentom szerokie możliwości nabycia w trakcie cyklu studiów dyplomowych umiejętności i kompetencji zawodowych o wysokim poziomie użyteczności rynkowej, nie tylko w ramach „standardowej” oferty zajęć akademickich, ale także poprzez dodatkowe propozycje dydaktyczne i rozwojowe adresowane do studentów.
Szczególną uwagę Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zwróciły podejmowane przez władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy działania mające na celu permanentne podnoszenie bazy infrastrukturalnej, co w sposób bezpośredni przekłada się na jakość kształcenia (na kierunkach o profilu praktycznym jakość ta jest w sposób oczywisty zależna od zaplecza technologicznego i laboratoryjnego).

PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2015” !Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest placówką nowoczesną, w której każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Jednostka posiada liczne osiągnięcia, zwłaszcza w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, a wprowadzane w niej rozwiązania cechuje wysoki poziom innowacyjności, co potwierdza zwłaszcza analiza rozwiązań/procedur w zakresie zapewniania wysokiej jakości kształcenia i edukacji praktycznej studentów. Uczelnia cieszy się uznaniem i zaufaniem studentów i partnerów zewnętrznych, co potwierdzono w toku certyfikacji, identyfikując w środowisku lokalnym liczne pozytywne opinie i rekomendacje pod adresem ocenianej jednostki.

Jako że wdrażany w Uczelni model kształcenia bazuje na rozwiązaniach trwałych, systemowych i przynosi rezultaty w dłuższej perspektywie czasowej, w opinii Komisji w pełni zasadne jest przyznanie ocenianej jednostce certyfikatu „Uczelnia Liderów”. Wszelkie warunki i kryteria niezbędne w celu skutecznej recertyfikacji zostały bowiem spełnione w stopniu znaczącym.

Tytuły „Uczelni Liderów” przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu).

2015-07-03

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


<< POWRÓT

Imieniny: Ryszarda, Teodora, Wilhelminy


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u