pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Porozumienie o współpracy z Winkelmannem

W siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 28 kwietnia bieżącego roku doszło do podpisania porozumienie o współpracy z firmą Winkelmann Sp. z o.o., działającą na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Sygnatariuszami zawartego porozumienia byli dr inż. Alfred Jerszyński – Dyrektor Winkelmann Sp. z o.o. oraz prof. dr hab. Ryszard. K. Pisarski – Rektor naszej Uczelni.

Porozumienie o współpracy z WinkelmannemPonadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy mgr Robert Burba – Kanclerz, mgr Jerzy Stefaniak – Zastępca Kanclerza, mgr inż. Renata Supranowicz – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz mgr Sylwia Zajchowska – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

W porozumieniu zapisano, że Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych prowadzą i będą prowadzić nadal kształcenie na oferowanych kierunkach Wydziałów o profilu praktycznym, zaś władze firmy Winkelmann w pełni popierają kształcenie na kierunkach oferowanych na wspomnianych Wydziałach.

Ponadto w treści porozumienia zawarto, że forma kształcenia jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych,  którzy winni posiadać przygotowanie praktyczne nabyte w trakcie studiów przy udziale podmiotów gospodarczych i innych jednostek funkcjonujących na rynku dóbr i usług. Porozumienie o współpracy z Winkelmannem

W dalszej części porozumienia, czytamy że partnerzy deklarują możliwość wzajemnej współpracy w zakresie: realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i innych, doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na kierunkach Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Filologia, Pedagogika (studia I i II stopnia), Ekonomia, Finanse, Rachunkowość i Podatki, Informatyka, Inżynieria Testowa, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia I i II stopnia).

Również partnerzy wyrazili chęć rozwijania współpracy w zakresie organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na kierunkach wymienionych powyżej oraz organizacji studenckich praktyk zawodowych na tych kierunkach.

2014-05-19

(mir)

<< POWRÓT
Imieniny: Łukasza, Kai, NastazjiWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u