pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
O przyszlosci NKJO

Wobec pojawiających się wielu informacji na temat przyszłości Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy i działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz roli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prezentujemy najistotniejsze fakty systematyzujące stan obecny.

Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych utworzono w 1990 roku w celu kształcenia nauczycieli języków obcych, których po transformacji ustrojowej zaczęło brakować. Kolegia od początku były zawieszone pomiędzy szkołą średnią a wyższą; jako podległe Ministerstwu Edukacji Narodowej nigdy nie należały i nie należą do systemu szkolnictwa wyższego, zaś ich organami prowadzącymi są samorządy województw. Wykładowcy kolegiów traktowani są jak nauczyciele szkół podstawowych i średnich (obowiązuje ich Karta Nauczyciela, taka sama ścieżka  awansu zawodowego i takie  same płace), a słuchacze kolegiów nie mają praw studenckich, przez co pozbawieni są wielu przywilejów.

Zgodnie z założeniami, kolegia nauczycielskie miały być bytem przejściowym i służyć rozwiązaniom doraźnym, i te właśnie założenia są obecnie realizowane Według przyjętej przez Rząd RP strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych mają ostatecznie zniknąć z mapy edukacyjnej Polski do roku 2014. Najważniejszym argumentem przemawiającym za ich likwidacją jest bezwzględna konieczność dostosowania się do systemu bolońskiego – trzystopniowego kształcenia na poziomie wyższym, którego pierwszy stopień w tym obszarze wiedzy to studia licencjackie.

Kolegia nie realizują tego modelu, gdyż nie mają uprawnień do nadawania tytułu zawodowego licencjata, jako że nie są szkołami wyższymi, a ścieżka, z której słuchacze kolegiów korzystali by tytuł taki uzyskać nie wydaje się całkiem transparentna i zgodna z prawem. Pomocne okazywały się zazwyczaj uczelnie sprawujące nad kolegiami tzw. "opiekę naukową", choć nie mają w zasadzie prawa do nadawania licencjatu osobom spoza uczelni, jakimi formalnie są absolwenci kolegiów. Ta procedura nie może być jednak tolerowana  w sytuacji konieczności dopasowania Krajowych Ram Kształcenia do Ram Europejskich.

Już w komunikacie ogłoszonym wiosną 2009 roku przez ministrów: edukacji, szkolnictwa wyższego i pracy zakazano tworzenia nowych kolegiów nauczycielskich, a jednocześnie zdecydowano, że w roku 2011 będzie miał miejsce ostatni nabór, z czego wynika, że NKJO ostatecznie zlikwidowane zostaną w roku 2014. Pierwszy krok w tym kierunku wykonały uniwersytety zamykając kolegia nauczycielskie, funkcjonujące w ich strukturach jako samodzielne jednostki. Jako jedno z pierwszych przestało istnieć Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gdańsku, potem zlikwidowano kolegia w Poznaniu i Krakowie.

Obecnie urzędy marszałkowskie w całym kraju przystąpiły do wykonania ustawowych zapisów. Do wyboru są trzy możliwości. Kolegia mogą być przekształcone w szkoły wyższe, włączone w struktury istniejących uczelni lub zlikwidowane. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach włączone zostało w ubiegłym roku do struktur Politechniki Śląskiej. Tę samą drogę wybrał Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Trzy wrocławskie kolegia mają być włączone w struktury Uniwersytetu. W podpisanym liście intencyjnym Urząd Marszałkowski wyraził wolę przekazania kolegiów a Uniwersytet Wrocławski wolę przyjęcia dalszego kształcenia słuchaczy, według dotychczasowego programu nauczania słuchaczy NKJO.

Z taką samą ofertą, dotyczącą legnickiego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, wystąpił Samorząd Województwa do władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uczelnia wyraziła wstępne zainteresowanie i obie strony podpisały stosowny list intencyjny, zawierający takie same treści jak parafowany we Wrocławiu. Postawa Urzędu Marszałkowskiego ma zagwarantować możliwość kontynuacji kształcenia słuchaczom, którzy obecnie uczęszczają do legnickiego kolegium. Zostaną oni dzięki temu studentami państwowej uczelni i uzyskają wszystkie uprawnienia studenckie.

17 stycznia br. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podjął uchwałę w sprawie włączenia NKJO w Legnicy w struktury organizacyjne Uczelni i wyraził intencję zapewnienia ciągłości kształcenia obecnym słuchaczom Kolegium.

Na 9 lutego zaplanowano obrady Sejmiku Samorządu Województwa Dolnośląskiego, podczas których podjęta ma być uchwała w sprawie przyszłości dolnośląskich kolegiów językowych. Szczegółowe ustalenia przyjęte zostaną w porozumieniach między stronami. Tam określone będą warunki przekazania i przyjęcia słuchaczy NKJO do struktur szkół wyższych. Dokumenty tyczące tego problemu przesłane zostaną do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które podejmie ostateczną decyzję o przyszłości dolnośląskich kolegiów językowych.

<< POWRÓT
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza


PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u