pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Kurs języka polskiego dla kandydatów na studia, pochodzących z Ukrainy

Kurs języka polskiego dla kandydatów na studia, pochodzących z UkrainyW ramach wsparcia ze środków Unii Europejskiej, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zaprasza kandydatów/ki na studia pochodzących/e z  Ukrainy, którzy/e przekroczyli/ły granicę Polski po 24 lutego 2022 r.

Dla kandydatów/ek na studia oferujemy bezpłatnie:

-       intensywny kurs języka polskiego – szkoła letnia – od 5  września do 30 września  2022 r. – 40 godzin nauki ( 10 godzin tygodniowo),  

-       konwersacje z języka polskiego (max 4 osoby w grupie) – październik  2022 r. – czerwiec  2023 r.,

-       wsparcie doradcy zawodowego (konsultacje indywidulane oraz warsztaty w grupie wspomagające wejście na rynek pracy),

-       tłumaczenia na język ukraiński materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych, programów kształcenia itp.,

-       wsparcie psychologiczne,

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym w siedzibie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przy ul. Sejmowej 5 A.

Obywatele/ki Ukrainy planujący/e rozpoczęcie studiów w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, którzy/e chcą zostać objęci/te wsparciem,  muszą spełniać następujące kryteria:

-       posiadać nr PESEL,

-       dokument potwierdzający przekroczenie granicy po 24 lutego br. ( kserokopia paszportu, z datą przekroczenia granicy lub zaświadczenie ze straży granicznej),

-       zarejestrować się w systemie elektronicznej rejestracji na studia spełniając przy tym wymagania dotyczące złożenia kompletu dokumentów na studia.

https://irk.collegiumwitelona.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

-       wypełnić dokumenty rekrutacyjne obowiązujące przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją przystąpienia do projektu, oświadczenie uczestnika/czki  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Dokumenty są dostępne:

Kontakt w języku polskim pod nr tel. 76 723 23 56 76 723 23 38

Kontakt w języku ukraińskim pod nr tel. 781 432 098 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do 12:00.

Wsparcie dla Obywateli/ek Ukrainy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr projektu: POWR.03.05.00-00-z043/17  pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap I”

INFORMACJE

DOKUMENTY

Курси польської мови для  кандидатів на навчання, які походять  з України

В  рамках підтримки з коштів   Європейського Союзу   Колегіум Вітелона Державний заклад вищої освіти  запрошує  бажаючих  на навчання  вихідців  з України, які  перетнули  кордон Польщі  після 24 лютого 2022 року.

Для бажаючих  ми пропонуємо безкоштовно::

-       інтенсивний курс польської мови - літня школа - з 5 по 30 вересня 2022 р. - 40 годин навчання (10 годин на тиждень),

-       розмовна практика  польською мовою (максимум 4 особи  в групі) - жовтень 2022 р. - червень 2023 р.,

-       підтримка професійного консультанта  (радника) (індивідуальні консультації та семінари в групі, що допомагають   виходу на ринок праці),

-       переклад українською мовою навчальних  матеріалів, екзаменаційних,   освітніх програм тощо.,

-       психологічна підтримка,

Всі заняття будуть проводитися у стаціонарному режимі в головному будинку  Колегіуму Вітелона  - Державний заклад вищої освіти, який  розташований  по вул. Сеймовій, 5А, 

Громадяни України, які планують почати навчання в Колегіумі Вітелона  - Державний заклад вищої освіти і які бажають скористатися з  цієї пропозиції, повинні відповідати наступним критеріям:

-       мати  персональний ідентифікаційний номер (PESEL),

-       документ, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого цього року ((ксерокопія паспорта, з датою перетину кордону або довідка від прикордонної служби),

-       зареєструватися в системі електронної реєстрації на навчання, виконавши при цьому вимоги до подачі комплекту документів на навчання.

https://irk.collegiumwitelona.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

-       заповнити прийомні  документи, необхідні  для реалізації проєкту, який співфінансується за рахунок коштів Європейського Союзу (формуляр заявки разом  із декларацією  про долучення  до проєкту, заява учасника/ці - згода на обробку персональних даних). Документи доступні:

Контакти польською мовою за тел. 76 723 2356; 76 723 2338  з понеділка по п'ятницю з 10 до 12 год.

Контакти українською мовою за тел. 781 432 098 з понеділка по п'ятницю з 10 до 12 год.

Підтримка громадян України співфінансується за рахунок коштів Європейського Союзу в рамках Європейського соціального фонду. Операційна Програма Знання Освіта Розвиток,  OŚ III. Вища освіта для економіки та розвитку, 3.5 Комплексні програми вищих навчальних закладів. Проєкт №: POWR.03.05.00-00-z043 / 17  пн.  Комплексна програма розвитку Вищого навчального закдаду -  етап І”.

Завантажте документи

2022-08-29

<< POWRÓT
Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u