pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kurs doskonalący dla ratowników medycznychCollegium Witelona Uczelnia Państwowa zaprasza na kurs doskonalący dla ratowników medycznych. Zajęcia realizowane będą w dniach 23-25 września oraz 30 września – 2 października 2022 r.

Celem zajęć jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej a także organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Adresatami kursu są ratownicy medyczni.

Absolwent kursu zna zaburzenia prowadzące do powstania stanu zagrożenia życia i zdrowia, ich przyczyny, mechanizm rozwoju i objawy; zna metody oceny stanu pacjenta; zna zasady medycznych czynności ratunkowych, działań zabezpieczających, ewakuacyjnych, transportowych; zna zasady i skutki postępowania adekwatnego do rozpoznanego stanu klinicznego ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego; zna podstawy farmakologii ze szczególnym uwzględnieniem leków stosowanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; zna podstawy psychologiczne zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem.

Kurs realizowany jest wymiarze 6 dni (48 godzin dydaktycznych). Opłata za kurs wynosi 750 zł.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs powinni złożyć:

-       wypełniony formularz zgłoszenia (wzór na stronie internetowej Organizatora), wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

-       kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika medycznego,

-       potwierdzenie dokonana opłaty za kurs.

Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, budynek D (lub przesłać pocztą z dopiskiem „KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH”) do dnia 15.09.2022.

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników. Szczegółowe informacje na stronie www.ack.collegiumwitelona.pl

2022-08-11

<< POWRÓT

Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u