pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Menedżer administracji publicznej - nowy kierunek studiów magisterskich

Menedżer administracji publicznej - nowy kierunek studiów magisterskichPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie studiów magisterskich o profilu praktycznym (studia 2-letnie) na kierunku Menedżer administracji publicznej.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w formule Ucz się i pracuj. Rekrutacja już się rozpoczęła!

Jesteś aktywny zawodowo i myślisz o rozwoju zawodowym lub osobistym? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ma dla Ciebie atrakcyjną ofertę - bezpłatne studia stacjonarne dla pracujących. – „Ucz się i pracuj”!

Z oferty mogą skorzystać również osoby, które nie pracują zawodowo.

Co oznacza oferta „Ucz się i pracuj”?

- nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne – studia są bezpłatne

- wykłady odbywają się 3 razy tygodniu popołudniami oraz w wybrane soboty , również on-line

- wszystkie niedziele wolne

- podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne

- podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w grupie „Ucz się i pracuj”

Menedżer administracji publicznej - studia magisterskie (2-letnie)

O kierunku

Szanowni Kandydaci, prezentujemy kolejny nowy kierunek studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jest to Menedżer administracji publicznej – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Kształcenie na nowym kierunku opiera się na nowoczesnym, interdyscyplinarnym rozumieniu zjawisk zachodzących w administracji publicznej i jej otoczeniu. Studenci będą zdobywać kluczowe kompetencje z perspektywy sektora publicznego związane z zarządzaniem rozwojem miast, smart city, logistyką miejską, zarzadzaniem projektami, partycypacją społeczną, a także coachingiem i mentoringiem. 

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy w otoczeniu szeroko rozumianej administracji publicznej, z uwzględnieniem umiejętności biznesowych, a także przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności prawniczych. Program kształcenia ma na celu zbudowanie przewagi konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy.Menedżer administracji publicznej - nowy kierunek studiów magisterskich

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów II stopnia na tym kierunku, po zakończeniu kształcenia, zdobędzie pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości, a także ekonomii i finansów. Rozwinie teoretyczne jak i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod, technik oraz narzędzi zarządzania w sektorze publicznym, w tym w sektorze przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonujących zadania publiczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przedsiębiorstw prywatnych. Kompetencje specyficzne absolwenta studiów obejmują zatem nie tylko zakres ogólnej wiedzy teoretycznej, związanej z kierunkiem studiów, ale także wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne, określone w programie i nabywane w trakcie studiów.

Kariera po studiach

Studia magisterskie na kierunku Menedżer administracji publicznej przygotowują m.in. do pracy w:

urzędach gmin,

- starostwach powiatowych,

- urzędach marszałkowskich,

- urzędach wojewódzkich,

- urzędach pracy,

- instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych,

- placówkach kultury,

- organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,

- kancelariach prawnych,

- przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych,

- firmach doradczych i konsultingowych.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia na kierunek Menedżer administracji publicznej mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

1. kierunku Administracja,

2. kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych,

3. innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca pierwszego semestru studiów.


Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

Uzyskany tytuł: magister

2021-08-02

ZOBACZ DECYZJĘ

<< POWRÓT

Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u