pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowy kierunek studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo narodowe

Nowy kierunek studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo narodoweCentrum Kształcenia Ustawicznego PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe – Bezpieczeństwo narodowe. Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym m.in. poprzez umiejętność analizy zagrożeń. W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne:

a) z obszaru bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki bezpieczeństwa narodowego;

b) niezbędną do określenia diagnozy współczesnych zagrożeń i wyzwań wpływających na
bezpieczeństwo narodowe;

c) potrzebną zrozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa, a także
roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo narodowe.

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w instytucjach takich jak policja, służby specjalne, służby celne, w organach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe, prywatnych firmach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, a także do osób chcących zgłębić wiedzę i doskonalić swoje umiejętności przydatne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa narodowego.

Wykaz przedmiotów:

I semestr

- Strategia bezpieczeństwa narodowego – 10 godz.
- System bezpieczeństwa państwa - 10 godz.
- Wybrane problemy sztuki operacyjnej - 16 godz.
- Zagrożenia terrorystyczne i działania antyterrorystyczne - 16 godz.
- Logistyka Sił Zbrojnych RP - 16 godz.
- Siły Zbrojne RP w systemie obrony państwa - 18 godz.
- Prawne podstawy bezpieczeństwa - 10 godz.

Razem: 96 godzin

II semestr

- System zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego - 10 godz.
- Konflikty narodowe i etniczne a bezpieczeństwo państwa - 10 godz.
- Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa - 10 godz.
- Cyberbezpieczeństwo - 10 godz.
- Współczesne zagrożenia, wojny i konflikty zbrojne - 10 godz.
- Psychologia bezpieczeństwa - 8 godz.
- Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa - 8 godz.
- Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne - 10 godz.

Razem: 76 godzin

Studia trwają 2 semestry - 172 godzin dydaktyczne. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe”.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej, niezbędnej liczby kandydatów.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

www.cku.pwsz.legnica.edu.pl

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 104, budynek C

e-mail: podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl

2021-06-22

<< POWRÓTImieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u