pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Kształcenie specjalistyczne w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na kształcenie specjalistyczne na kierunku „Obsługa procesu produkcji”.

Kształcenie specjalistyczne w PWSZ im. Witelona w LegnicyCelem kształcenia jest przygotowanie specjalistów na potrzeby branży motoryzacyjnej. Absolwent może zostać zatrudniony w zakładzie produkcyjnym w branży motoryzacyjnej na stanowiskach pomocniczego specjalisty w działach produkcyjnych (specjalisty ds. obsługi procesu produkcji, specjalisty ds. jakości procesu produkcji, itp.). Po ukończeniu nauki absolwent otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty.

Kluczowe efekty uczenia się dotyczą wiedzy z zakresu organizacji produkcji, zasad wykonywania pomiarów realizowanych w działach jakości oraz znajomość typowych procedur w działach kontroli jakości i audytu wewnętrznego; wiedzę i umiejętności w zakresie zasad prowadzenia i organizowania magazynów produkcyjnych jak i wyrobów gotowych, wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych metod, technik i narzędzi w odniesieniu do sfery produkcji - jej organizacji i zarządzania, planowania, sterowania.

Kształcenie kierowane jest do osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych bez podejmowania studiów, posiadających świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe/dyplom zawodowy po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej (warunkiem podjęcia kształcenia jest ukończenie edukacji na co najmniej 4 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

Zajęcia trwają 3 semestry i obejmują 600 godzin dydaktycznych oraz 940 praktyk zawodowych. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów (w godz. od 8:00 do 19:00).

Wykaz przedmiotów: Auto CAD, Techniki wytwarzania; Mechanika maszyn; Planowanie i sterowanie produkcją; Łańcuchy dostaw w branży motoryzacyjnej    ; Organizacja i funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa; Rysunek i dokumentacja techniczna; Komunikacja i praca w zespole; Specjalistyczne warsztaty z języka obcego; Praktyka - zajęcia w PWSZ/Praktyka w zakładzie pracy; Metrologia produkcyjna; Projekt zawodowy; Systemy magazynowe; Transport; Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym; Eksploatacja maszyn; Nowoczesne metody zarządzania produkcją; Praktyka w zakładzie pracy.

Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie (dostępne na stronie www.cku.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce „Kształcenie specjalistyczne”),

- dokument potwierdzający wykształcenie średnie (świadectwo ukończenia szkoły średniej
w oryginale) lub odpis świadectwa wystawionego przez szkołę bądź Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

- świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe/ dyplom zawodowy po ukończeniu technikum lub szkoły zawodowej,

- dowód osobisty do wglądu,

- list motywacyjny.

Rekrutacja trwa do 31 stycznie 2021 r.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych  należy złożyć w Centrum Kształcenia Ustawicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Kształcenie specjalistyczne”.

Szczegółowe informacje, w tym podanie o przyjęcie znajdują się  na stronie: www.cku.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce „Kształcenie specjalistyczne”.

2020-12-10


<< POWRÓTImieniny: Łukasza, Kai, NastazjiWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u