pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Studiuj bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Studiuj bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w LegnicyInteresujesz się problematyką bezpieczeństwa i w przyszłości chcesz zajmować się bezpieczeństwem zawodowo? Chcesz zdobyć wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające na funkcjonowanie w środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata i społeczności lokalnych? Wybierz studia licencjackie lub magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 potrwa do 3️1 sierpnia.

Bezpieczeństwo wewnętrze
studia licencjackie


Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są interdyscyplinarne. Łączą w sobie teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, co pozwala na kompleksowe ujęcie zmieniających się zagrożeń współczesnego świata. Dodatkowo studenci uzyskują wiedzę z pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: psychologia, prawo, ekonomia, socjologia, historia czy stosunki międzynarodowe.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, stanowią doskonałą podstawę przygotowującą do kariery zarówno w grupach dyspozycyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, a także na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych oraz Policji, w administracji specjalnej, oraz w organizacjach trzeciego sektora. Może pracować w organizacjach pozarządowych i non-profit na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i ochroną.Studiuj bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Nasze atuty

- uczelnia posiada doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeniowe, co pozwala studentom na nabycie umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przez przyszłych pracodawców,

- bardzo ważnym elementem tych studiów są zajęcia praktyczne (np. laboratorium kryminalistyczne, zajęcia strzeleckie, obsługa dronów, ratownictwo medyczne) – dzięki temu studenci zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w konkretnym działaniu,

- aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym,

- spersonalizowane podejście do potrzeb studentów, w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja,

- możliwość kontynuacji kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności:

- administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego

- służby mundurowe w bezpieczeństwie


Bezpieczeństwo wewnętrze
studia magisterskie (2-letnie)


Celem kształcenia na studiach magisterskich jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych, a także umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Zajęcia realizowane podczas studiów obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz specjalistycznego.

Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy stanie się pożądanym i dobrze wykształconym profesjonalistą, którego zatrudnieniem będą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, administracja państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.
        
Perspektywy zawodowe:

Absolwent tego kierunku studiów, mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, będzie mógł swoją karierę zawodową związać z:

- wykonywaniem zadań pracownika administracyjnego w instytucjach sektora publicznego czy też na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych oraz Policji,

- pracą w administracji specjalnej, a także w organizacjach trzeciego sektora, w przedsiębiorstwach i instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami oraz w innych jednostkach odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo,

- pełnieniem funkcji koordynatorów lub menedżerów ds. bezpieczeństwa informacji,

- działalnością w organizacjach pozarządowych i non-profit na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i ochroną.

Nasze atuty:

Studiuj bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy- zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz praktyków zatrudnionych w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem,

- uczelnia posiada doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeniowe, co pozwala studentom na nabycie umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przez przyszłych pracodawców,

- bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek polecany nie tylko tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowiący interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych,

- w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

Uzyskany tytuł: magister

Specjalności:

- administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

- kryminalistyka i techniki śledcze

- obronność państwa

- medyczne służby ratownicze w systemie bezpieczeństwa

2020-07-07

<< POWRÓT


Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u