pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Czemu warto wybrać studia na kierunku Administracja w PWSZ im. Witelona w Legnicy?

Czemu warto wybrać studia na kierunku Administracja w PWSZ im. Witelona w Legnicy?Największą zaletą jest interdyscyplinarny charakter tych studiów. Oznacza to, że obejmują one wiele dziedzin naukowych, co w przyszłości przekłada się na różnorodne możliwości zatrudnienia. Program studiów łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii i nauk o polityce.

Dzięki temu kształcimy specjalistów dla obsługi szeroko pojętej administracji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dlatego możesz nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi o charakterze administracyjnym.

Administracja to studia dla tych, którzy w przyszłości chcą pracować w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Absolwent studiów na kierunku Administracja uzyska wiedzę z zakresu administrowania różnymi strukturami rządowymi, samorządowymi, zawodowymi oraz instytucjami non profit w różnych sferach działania tych podmiotów.

Studia na kierunku administracja realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne w instytucjach administracji publicznej.

Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 potrwa do 3️1 sierpnia.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku Administracja możesz podjąć pracę właściwie wszędzie tam, gdzie przebiegają procesy administracyjne, czyli:

- w urzędach administracji (zarówno rządowej jak i samorządowej),

- w spółkach prawa handlowego,

- w przedsiębiorstwach,

- w jednostkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego,

- w jednostkach świadczących usługi publiczne,

- we własnej firmie.

Nasze atuty

- w trakcie 3-letnich studiów licencjackich uzyskujesz nie tylko wiedzę, ale i umiejętności stosowania prawa, zwłaszcza prawa administracyjnego oraz wybranych elementów prawa cywilnego i gospodarczego, a także poznasz podstawy zarządzania, niezbędne do podjęcia zatrudnienia w sektorze administracji publicznej i szeroko pojętego aparatu urzędniczego,Czemu warto wybrać studia na kierunku Administracja w PWSZ im. Witelona w Legnicy?

- masz szansę nabyć podstawowe umiejętności sporządzania umów w zakresie nabywania praw i świadczenia usług, opracowywania decyzji i postanowień administracyjnych,

- absolwent studiów na kierunku Administracja jest wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą,

- w trakcie studiowania nabędziesz wiele umiejętności pozwalających doskonale odnaleźć się zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Stawiamy bowiem na umiejętności praktyczne,

- w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja.


Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności:

- menadżer w administracji publicznej

- administracja i prawo w biznesie


2020-07-06

<< POWRÓT
Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u