pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zapisz się na studia i złóż dokumenty!

Zapisz się na studia i złóż dokumenty!W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy do 31 sierpnia 2020 roku trwa rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021.

Z myślą o tegorocznych maturzystach, którym przełożono terminy egzaminów maturalnych z uwagi na pandemię koronawirusa, Uczelnia postanowiła wydłużyć terminy rekrutacji. Mamy nadzieję, że dzięki temu wszyscy maturzyści wybiorą swoją dalszą ścieżkę kształcenia bez żadnych obaw o  brak miejsc, czy też odpowiedniej ilości czasu na dopełnienie formalności związanych z procesem rekrutacji na studia.

W roku akademickim 2020/2021 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oferuje kandydatom na studia 22 kierunki - dziesięć kierunków studiów licencjackich, pięć kierunków inżynierskich, cztery kierunki studiów magisterskich (dwuletnich po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich) oraz trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich (pięcioletnich). Wszystkie prowadzone w naszej Uczelni kierunki mają profil praktyczny, znacznie zwiększający szansę na zatrudnienie po studiach.

Dodatkowo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy z powodu zagrożenia COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo kandydatów na studia ustaliła następujące sposoby składania dokumentów o przyjęcie na studia:  drogą listową - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście - we właściwym dziekanacie lub wyznaczonym punkcie rekrutacyjnym w ustalonym przez Uczelnię terminie.

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru. W przypadku osobistego składania dokumentów kandydat jest zobowiązany przed wizytą w Uczelni umówić telefonicznie lub drogą mailową jej termin i godzinę z pracownikiem dziekanatu wydziału lub punktu rekrutacyjnego. Jednocześnie przy składaniu dokumentów kandydat jest zobowiązany zachować wszystkie zasady ochrony osobistej.

Punkt rekrutacyjny

pokój 34 - budynek A
  
tel. 76 723-22-10
tel. 76 723-22-11

e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych:

pokój 3 i 4 - budynek A

Kierunki studiów:

- Administracja
- Bezpieczeństwo wewnętrzne (pierwszy i drugi stopień)
- Filologia,
- Pedagogika,
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Prawo   

tel. 76 723-22-32
tel. 76 723-22-17
tel. 76 723-22-37
tel. 76 723-22-16

e-mail: ws@pwsz.legnica.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

pokój 302 - budynek C

Kierunki studiów:

- Informatyka
- Zarządzanie i inżynieria produkcji
- Zarządzanie
- Finanse, rachunkowość i podatki
- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
- Logistyka i transport
- Energetyka   

tel. 76 723-23-13
tel. 76 723-23-19
tet. 76 723-23-15

e-mail: wt@pwsz.legnica.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

pokój 337 - budynek A

Kierunki studiów:

- Coaching zdrowego stylu życia,
- Dietetyka
- Fizjoterapia
- Pielęgniarstwo (pierwszy i drugi stopień)
- Ratownictwo medyczne
- Zdrowie publiczne*

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na jego uruchomienie   

tel. 76 723-22-14
tel. 76 723-22-30
tel. 76 723-22-31

e-mail: wz@pwsz.legnica.edu.pl

Możliwe jest również złożenie dokumentów przez pełnomocnika. Aby to było możliwe, pełnomocnik musi złożyć: komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisanym przez kandydata pełnomocnictwem (wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Uczelni), poza własnym dowodem tożsamości - kopię dowodu tożsamości kandydata na studia (nie musi być potwierdzona u notariusza), w imieniu którego działa - dokumenty do wglądu.
Zapisz się na studia i złóż dokumenty
W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów na adres Uczelni, wpisując na kopercie dodatkowo „rekrutacja na kierunek studiów............”. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru.

Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

Studia licencjackie

- ADMINISTRACJA
- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
- COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
- DIETETYKA
- FILOLOGIA – specjalność filologia angielska
- FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI
- PEDAGOGIKA
- PIELĘGNIARSTWO
- RATOWNICTWO MEDYCZNE
- ZARZĄDZANIE

Studia inżynierskie

- ENERGETYKA
- INFORMATYKA
- INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH*
- LOGISTYKA i TRANSPORT
- ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia magisterskie

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE
- FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
- PIELĘGNIARSTWO
- ZDROWIE PUBLICZNE*

Jednolite studia magisterskie

- FIZJOTERAPIA
- PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
- PRAWO

*rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku
Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Jak zapisać się na studia?

W pierwszym etapie rekrutacji wystarczy wejść na stronę PWSZ im. Witelona w Legnicy i w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia dokonać wyboru kierunku studiów, wprowadzić niezbędne dane w procesie kwalifikacji, a następnie zatwierdzić i wydrukować kwestionariusz kandydata na studia.

Po dokonanej rejestracji należy wnieść opłatę rekrutacyjną – kwota oraz numer rachunku bankowego do przelewu dostępne są w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia.

Następnie należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię, czyli od 2 czerwca do 2 września 2020 r.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 - Nabór I

1)  Elektroniczna rekrutacja od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
2)  Przyjmowanie dokumentów od 2 czerwca 2020 r. do 2 września 2020 r.
3)  Ogłoszenie wyników rekrutacji 4 września 2020 r.

2020-07-02

<< POWRÓT


Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u