pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy partnerem naszej Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 4 października bieżącego roku zawarła porozumienie o współpracy z Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Sygnatariuszami porozumienia był Rektor naszej Uczelni prof. Ryszard K. Pisarski oraz Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Julita Kurowska.

W porozumienie Uczelnia oświadcza, że jej jednostka organizacyjna – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych – prowadzi i będzie prowadzić kształcenie o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika. Prowadzenie kierunku o tym profilu nie jest możliwe bez współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, wśród których jest również Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Z kolei Centrum popiera kształcenie na kierunku Pedagogika. Forma ta jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów szkół wyższych.

Ponadto, partnerzy zadeklarowali możliwość wzajemnej współpracy w zakresie:

- podejmowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-badawczych z udziałem przedstawicieli Centrum oraz nauczycieli akademickich i studentów Uczelni,
- organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na kierunku Pedagogika,
- doskonalenia programów i efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika,
- organizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pedagogika.

Dodatkowo ustalano, że podstawę przyjęcia studentów do realizacji praktyk zawodowych w Centrum stanowić będą imienne skierowania wystawione przez Uczelnię. Studenci skierowani na praktyki zawodowe będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentom za czynności wykonywane przez nich w ramach praktyki zawodowej w Centrum nie przysługuje wynagrodzenie, ani inne świadczenia finansowe lub rzeczowe.

2017-10-27

(mir)

<< POWRÓT

Imieniny: Łukasza, Kai, NastazjiWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u