pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2017” i z „Wyróżnieniem Zarządu 2017”

PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2017” i z „Wyróżnieniem Zarządu 2017”Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy po raz siódmy została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów”.

Gala podsumowująca VII edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów 2017”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odbyła się 14 czerwca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W gali uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz.

Ponadto nasza Uczelnia zdobyła „Wyróżnienie Zarządu 2017” przyznawane tylko uczelniom, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej studentów i współpracy z otoczeniem społecznym od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego.PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2017” i z „Wyróżnieniem Zarządu 2017”

W opinii ekspertów – członków Komisji Certyfikacyjnej VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów 2017”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego, aktywnie współpracuje z otoczeniem społecznym, w tym otoczeniem międzynarodowym, w sposób szczególny dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, stara się wcielać w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej oraz inwestuje w innowacje edukacyjne.

PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2017” i z „Wyróżnieniem Zarządu 2017”Komisja oceniającą naszą Uczelnię stwierdziła, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy to jedna z najlepiej ocenianych państwowych zawodowych szkół wyższych w Polsce, jest jednym z najistotniejszych podmiotów rynku usług edukacyjnych Dolnego Śląska. Legnicka uczelnia na stałe wrosła w krajobraz instytucji publicznych regionu, wyznaczając kierunki rozwoju Legnicy oraz miast ościennych.

Uczelnia, potwierdza najwyższy poziom dydaktyki, determinację w dążeniu do utrwalania i rozwijania praktycznego modelu studiów, posiadanie potencjału innowacyjnego oraz trwałość działań z obszaru współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Co więcej, rozwiązania i projekty wysoko ocenione w poprzednich edycjach Programu wciąż uzupełniane są o propozycje nowe, autorskie, powstające na bazie oryginalnych i nowatorskich pomysłów kierownictwa uczelni i jej kadr. PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2017” i z „Wyróżnieniem Zarządu 2017”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy po raz kolejny potwierdza, że spełnia w stopniu znaczącym wymogi Programu „Uczelnia Liderów”, w odniesieniu do wszystkich kryteriów akredytacyjnych. Ewaluowana jednostka akademicka zarządzana jest w sposób nowoczesny, spójny, na bazie szerokich analiz potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Podejmowane przez nią działania ukierunkowane na edukację praktyczną studentów, rozwijanie współpracy z pracodawcami oraz kreowanie u studentów kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych cechuje wysoki poziom innowacyjności i profesjonalizmu. Warto też podkreślić, że działania te mają charakter trwały i systemowy.

2017-06-20

(pk)

<< POWRÓT

Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u