pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce23 stycznia 2017 r. zawarto porozumienie o współpracy miedzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy  w Legnicy. Sygnatariuszami umowy byli  Rektor - prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski i Prezesa Zarządu Oddziału - Władysław Iwanyniuk.

W dokumencie zapisano, że partnerzy porozumienia zamierzają ze sobą współpracować i ustalają ramowe zasady takiej współpracy. Uczelnia oświadcza, że Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, jako podstawowa jednostka organizacyjna, prowadzi i zamierza prowadzić kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym. Prowadzenie kierunków o profilach praktycznych nie jest możliwe bez współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, wśród których jest również Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie zadeklarowało, że widzi potrzebę kształcenia na kierunkach Finanse, rachunkowość i podatki, Ekonomia oraz Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie, oferowanych na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych jako profile praktyczne. Ta forma kształcenia jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów uczelni,  którzy winni posiadać przygotowanie praktyczne, nabyte w trakcie studiów przy udziale podmiotów gospodarczych i innych jednostek funkcjonujących na rynku dóbr i usług. Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Partnerzy zadeklarowali możliwość wzajemnej współpracy w zakresie: podejmowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych lub badawczych, w tym  organizowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, seminariów oraz konferencji, doskonalenia programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych na kierunkach Uczelni, doradztwa, konsultacji lub ekspertyz ekonomicznych, realizacji zajęć praktycznych w zakresie nauk ekonomicznych oraz podejmowania działań promujących wspólne przedsięwzięcia edukacyjno-badawcze, w szczególności poprzez rozpowszechnianie informacji oraz uczestniczenie w spotkaniach i uroczystościach promujących wskazane przedsięwzięcia.

Ponadto obie strony zobowiązały się do wzajemnego wspierania, w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych oraz do uwzględniania wzajemnych interesów.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

2017-02-10

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓTImieniny: Łukasza, Kai, NastazjiWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u